top of page

WETTELIJKE BEKENDMAKING

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door SHOXX Dance Club, Jagersstraat 64 - 9660 Brakel, ondernemingsnummer , hierna SHOXX genoemd. Door het feit zelf gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd. SHOXX heeft als doelstelling u langs deze website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn. De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden”, zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg. Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten. SHOXX wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken. De naam en het logo van SHOXX, namen en logo’s van firma’s en producten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld mogen de teksten die door SHOXX opgesteld zijn gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld.

BELEID IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN COOKIES

Waarom een beleid in verband met het gebruik van cookies?

 

 

Voor SHOXX (hierna ‘SHOXX’ of ‘wij’) is uw privacy een prioriteit. Daarom verplichten we er ons toe om de persoonsgegevens die we met cookies, tags, trackers (hierna in het algemeen: ‘cookies’) over onze online gebruikers (hierna ‘u’) verzameld hebben, te beschermen en met de grootste zorg te behandelen – dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, en meer bepaald de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Datum van de laatste wijziging: 01.05.2020

 

 

1. Wie beheert uw persoonsgegevens?

 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is SHOXX waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Jagersstraat 64 - 9660 Brakel. Elke vraag of elk verzoek in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via de chat sturen.

 

2. Wat is een cookie?

 

 

Cookies, tags of trackers zijn tekstbestanden die bepaalde informatie bevatten en die op uw toestel gedownload worden wanneer u een website bezoekt. Bij uw volgende bezoek aan de website, of als u een site bezoekt die deze cookies herkent, worden die cookies terug naar de oorspronkelijke website gestuurd. Ze zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen om het toestel van een gebruiker te herkennen, en omdat ze het de gebruiker bij zijn bezoek aan de site gemakkelijker kunnen maken.
Er zijn in principe twee soorten cookies: de zogenaamde ‘essentiële’ cookies en de ‘niet-essentiële’ cookies.

 • Essentiële cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van onze website. Ze stellen u in staat om in onze website te navigeren en om de belangrijkste functies van onze site te gebruiken.

 • Niet-essentiële cookies maken het mogelijk om uw gebruikerservaring op onze website te personaliseren. Ze zijn echter niet onontbeerlijk voor de werking van de website.

Die twee soorten van cookies verschillen onderling in hun eigenschappen, die we volgens de duur van hun geldigheid en de oorsprong van hun installatie kunnen onderscheiden en classificeren.

 

 

Cookies volgens hun geldigheidsduur op de computer van de gebruiker

 

 

 • Permanente of blijvende cookie: blijft op de computer aanwezig nadat de sessie beëindigd werd. Zulke cookies worden op de harde schijf of toestel van de gebruiker bewaard tot ze vervallen (permanente cookies zijn ontworpen met een vervaldatum) of tot de gebruiker de cookies wist. Permanente cookies worden gebruikt om identificatiegegevens over de gebruiker te verzamelen, zoals zijn surfgedrag op het internet of zijn voorkeuren voor specifieke websites.

 • Sessiecookies: blijven alleen maar tijdens de duur van het bezoek aan een website (sessie) bestaan. Zodra de gebruiker de browser afsluit, worden ze gewist.

 

 

Cookies volgens hun installatie

 

 

 

 • ‘Eigen’ cookies (‘First-party’): zijn specifiek voor de website die u wilt bezoeken.

 • Cookies van derden (‘Third-party’): houden verband met de activiteiten van derden (partners). Ze worden geïmporteerd via een website waarvan de inhoud indirect toegankelijk is, bijvoorbeeld via een foto of een banner.

De meeste browsers ondersteunen cookies (Edge, Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, enz.). Gebruikers kunnen echter altijd hun browser instellen om de cookies te deactiveren of ze kunnen de cookies wissen. 

 

 

3. Welke cookies gebruiken wij en waarom?

 

 

Cookies vervullen uiteenlopende functies: ze stellen u bijvoorbeeld in staat om doeltreffend tussen de pagina’s te navigeren, ze herinneren zich uw voorkeuren (taal of andere gegevens) en over het algemeen verbeteren ze uw gebruikerservaring. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de reclame die u op een website aangeboden wordt, voor u interessanter is omdat die bij uw interesses aansluit.
Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we over het algemeen zowel essentiële als niet-essentiële cookies die uiteenlopende functies mogelijk maken: zo gebruiken we analysecookies, functionele cookies en cookies om gerichte reclame aan te bieden.
Hieronder vindt u een onderscheid tussen de essentiële en niet-essentiële cookies. In de Cookie banner op de website kan u de verschillende cookies terugvinden die per categorie opgenomen zijn – volgens hun naam (naam waarmee de cookie binnen onze website aangeduid wordt), de oorsprong/leverancier (eigen cookie of cookie van derden), het doel (de werking van de cookie), de geldigheidsduur, alsook het type (permanente of sessiecookie).

 

 

3.1 De essentiële cookies

 

 

Het gaat om cookies die onmisbaar zijn voor de goede werking van onze website. Ze stellen u in staat om in onze website te navigeren en om de belangrijkste functies van onze site te gebruiken, bijv. terugkeren naar de vorige pagina. Daarbij is het de bedoeling om via een elektronisch netwerk een communicatie tot stand te brengen in overeenstemming met artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. In dit geval is uw toestemming niet nodig om die cookies te activeren.
De volledige lijst met deze cookies vindt u in de Cookie banner, die op onze website beschikbaar is.

 

 

3.2 De niet-essentiële cookies

 

 

 1. De analysecookies
  Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze website gebruikt, bijv. welke pagina’s u het vaakst bezoekt, hoelang u op onze website blijft, enz. Die informatie stelt ons in staat om de werking van de site te verbeteren (bijv. om de foutberichten die sommige pagina’s van onze website uitsturen, te verhelpen) en om te achterhalen welke pagina’s en onderdelen het meest succes hebben.
  Die cookies kunnen niet gebruikt worden zonder uw voorafgaande toestemming. Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u overigens een vraag in dat verband.
  De volledige lijst met cookies vindt u in de Cookie banner, die op onze website beschikbaar is.

 2. De functionele cookies maken het mogelijk om uw beleving op onze website te personaliseren. Die cookies registreren bijvoorbeeld de taal die u gebruikt. Ze maken ook het gebruik van bepaalde functies mogelijk, zoals het delen van inhoud op sociale media. Die cookies kunnen niet gebruikt worden zonder uw voorafgaande toestemming. Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u overigens een vraag in dat verband.

De volledige lijst met cookies vindt u in de Cookie banner, die op onze website beschikbaar is.

4. Welke cookies van derden gebruiken we?

 

 

Wij gebruiken ook cookies die in de hierboven beschreven categorieën vallen, of we geven derden daar de toestemming voor. Zo gebruiken we analysecookies van derden om ons te helpen de bezoekersstromen op onze website te beoordelen. Wij kunnen ook cookies van derden gebruiken om ons bij onze marktonderzoeken te helpen, of om de functies van de website te verbeteren, enz. SHOXX is geenszins verantwoordelijk voor de verklaringen die bij die cookies van derden gegeven worden, of voor de inhoud ervan.
Die cookies kunnen niet gebruikt worden zonder uw voorafgaande toestemming. Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u overigens een vraag in dat verband.
De volledige lijst met cookies vindt u in de Cookie banner, die op onze website beschikbaar is. In de banner vindt u ook de link naar de derde partijen zodat u hun verklaringen kunt bekijken en uw toestemming voor elke externe cookie kunt beheren.

 

 

5. Hoe kunt u het gebruik van cookies instellen?

 

 

Als u de cookies op uw computer wilt toelaten of weigeren, kan u dit doen in de Cookie banner van onze website in de betreffende categorie.
U kan de cookies ook individueel uitschakelen via de instellingen van uw browser (Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, etc.). Daarvoor volgt u de instructies van uw browser (gewoonlijk vindt u die onder de tabs ‘Hulp’, ‘Instrumenten’ en ‘Bewerken’). Wanneer u een cookie of een categorie van cookies weigert, elimineert u echter niet de cookies van uw browser. Dat moet u zelf doen vanuit uw browser. Als u ervoor opteert om de cookies te deactiveren, moet u weten dat u niet ten volle gebruik kunt maken van sommige functies van onze website en van de gebruikerservaring die SHOXX biedt.
U kunt ook uw toestemmingen beheren door direct contact op te nemen met de derde partijen, zoals uitgelegd op pag. 4 van dit overzicht.

 

 

6. Over welke rechten beschikt u en hoe kunt u die uitoefenen?

 

 

We willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw persoonsgegevens. En we willen u ook de gelegenheid geven om die rechten op een eenvoudige manier uit te oefenen.
In ons Privacy charter vindt u een overzicht van uw rechten, samen met de beschrijving van de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

bottom of page